ArkivetOpslag.html
LinkLink.html
FotoFoto.html
PensionisterPensionistklub.html
AktiviteterAktiviteter.html
ForsikringForsikringer.html
FordeleFordele.html
TskTSK.html
 

TSK’s Ordinære Generalforsamling.  Onsdag den 15.april 2015 

Beretning.

 

Desværre blev driftsresultat for 2014 et minus på kr. 97.566,-. Dette resultat er selvfølgelig utilfredsstillende.
Underskuddet skyldes at der også i år er et urealiseret kurstab på vores obligationer på kr.132.701.
Hvis man tager disse fra kommer vi ud af 2014 med et lille overskud på driften på 35.000 kr.

I forsommeren fornyede vi vores pc’ere. Microsoft standsede jo opdateringer af styresystemet Windows XP, så det ville ikke være forsvarligt at fortsætte med dette system. I samme moment startede vi op med vores nye medlemsprogram. I det sidste halvår prøvekørte vi det sideløbende med vores gamle program, således at vi sikrede os at det virkede tilfredsstillende.
Her fra 1. januar i år har vi så kørt på det nye program, uden problemer. Prisen for udviklingen af det nye medlemsprogram
blev kr. 270.250. Dette beløb afskrives løbende over en femårig periode.

Gennem hele 2014 har der desværre været en medlemstilbagegang på 70. Det lyder måske ikke af meget,
men når vi nu nærmer os et medlemstal på 1000, betyder 70 alligevel meget. For at få vendt denne tendens har flere medlemmer tilbudt at dele vores grønne indmeldelsesfolder ud på deres garageanlæg, samt fortælle andre kolleger om hvilke fordele TSK kan tilbyde. Jo flere der taler om os jo større er muligheden for at øge medlemstallet.
Det faldende medlemstal, samt færre arbejdsopgaver i forbindelsen med forsikringstegning hos Alka. Forstået på den måde at når forsikringerne først er tegnet vil Alka helst tale direkte med vores medlemmer ved skader, bilskifter og lignende. De færre arbejdsopgaver på kontoret betød at Maj-Britt søgte nye udfordringer, og da Arriva søgte medarbejdere til et nystartet Driftscenter søgte Maj-Britt en stilling og fik den. Her startede hun d. 1. december, med en prøvetid på 3 måneder.
Maj-Britt fik orlov fra TSK, i den 3 måneders periode. Og i perioden fik jeg afprøvet om arbejdet i TSK kunne klares med 1 person.
Ved prøvetidens udløb blev Maj-Britt fastansat, og arbejdet i TSK kunne godt forvaltes af 1 person.
Så derfor skal vi senere på mødet stemme om nye vedtægter for foreningen.
Mange af vores medlemmer ser på hjemmesiden hvilke arrangementer aktivitetsudvalget afholder.
Her lægger Plys (Niels Serritzlew) et stort arbejde i at holde den opdateret og sørger for at lægge billeder
ind fra Aktivitetsudvalget arrangementer. Tak til Plys for hans ukuelige arbejde.


Aktivitetsudvalget har i løbet af året lave nogle flotte arrangementer. Tak for det store arbejde som bestyrelsen i udvalget har lavet, og tak til dem som igennem året har været behjælpelig med at hænge vores plakater op i diverse folkelokaler og garageanlæg.ALKA


Vores nye forsikrings samarbejde med Alka, kom godt fra start i 2014. Desværre måtte Alka hæve deres priser på nytegnede bilforsikringen midt på året med 15-20 %. Dette betød at vi blev mindre attraktive at tegne forsikringer hos.
Vi oplevede desværre at folk meldte sig ud af TSK, fordi de ikke kunne få en billigere forsikring. Så for at hjælpe os med at få flere medlemmer og holde på dem vi havde lavede vi i samarbejde med Alka et specialtilbud til vores medlemmer.
Tilbuddet lød på at når de tegnede bilforsikring gennem os i perioden maj-september, ville der være 1.000 kr. rabat på første års præmie. Det betød at der kom lidt flere der tegnede forsikringer hos os, men det betød desværre ikke et medlemsboom.

TSK har for forsikringsarbejdet modtaget 100.000 fra Alka.Arbejdernes Landsbank

 

Arbejdernes Landsbank har gennem året givet os råd og vejledning til at investere vores obligationsbeholdning. De virksomhedsobligationer som vi lagde 25 % af vores obligationsbeholdning i gav et pænt afkast i 2014 på kr. 310.450.

Vores obligationsbeholdning var kr. 20.161.454 ved årets start. Vi har igennem året handlet obligationer og virksomhedsobligationer så vores samlede beholdning ved årets udgang var kr. 20.021.042. Beholdningen er faldet med kr. 140.412. Renteafkastet af vores alm. Obligationer blev kr. 523.400. Så afkastet i alt blev på kr. 833.790

Sammensætningen af obligationer er i øjeblikket 2, 3½, 4, 5, og 6 %.


Udlån

 

Der er i 2014 ydet 341 lån. I alt blev der udlånt kr. 3.539.300

Det samlede udlån er kr. 6.512.888,- ved årets udgang, mod kr. 7.474.397,- ved årets start. Et fald i udlån på kr. 961.509. Med deraf faldende renteindtægter til foreningen.

Gennem året har vi desværre måtte afskrive uerholdelige lån for kr. 145.846. Dette beløb dækkes jo delvis af de 2 % vi tager ved oprettelse af nye lån. Desværre var der kun kr. 70.786 herfra, så restbeløbet påvirker så foreningens egenkapital negativt.

Der har gennem året indkommet kr. 14.463 til tidligere afskrevet lån.


Driftsfondet


Vi startede året med kr. 13.305.035,-. Der er i 2014 indsat kr. 932.767,- og hævet kr. 1.823.821,-.
Der er blevet tilskrevet renter på kr. 392.054,-. Så ved årets udgang stod der kr. 12.807.035,-.


Indlån


Vi startede året med kr. 13.349.336,-. Der er i 2013 indsat kr. 6.497.805,- og hævet kr. 7.826.288,-. 
Der er blevet tilskrevet renter på kr. 247.743,-.så ved årets udgang stod der kr. 12.268.596,-.

 

Jubilæumsfondet


Der er i året 2014 indgået kr. 45.280,- i kontingent. Der er i årets løb 12 kollegaer der har modtaget jubilæumsgratiale og 19 der har modtaget en gave ved deres afgang til pension/efterløn. Så årets resultat bliver et plus på kr. 6.530,-. Så der nu står kr. 33.836,- i denne fond.

 

Listekonto

 

I 2014 er der indbetalt kr. 11.320,- i kontingent. Der er udbetalt hjælp til medlemmer for kr. 12.615,-.
Årets resultat bliver så et minus på kr. 1.295,-. Så der står kr. 247.362,- i denne fond.


Begravelsesfond

 

I året 2014 blev der udbetalt kr. 65.000,- i begravelseshjælp plus administrationsudgifter på kr. 3.000,- i alt kr. 68.000,-.

Der er indgået kr. 68.752,- i kontingenter, så det blev et lille overskud på kr. 752,- så kapitalen i denne fond er kr. 90.112,- plus begravelsesfondets hjælpefond på 1.mill.Egenkapitalen i TSK med fonde er kr. 2.113.733,-. Dette er en nedgang i egenkapitalen i forhold til 2013 med årets resultat -97.566. Derfor er det selvfølgelig vigtigt at vi i samarbejde med Arbejdernes Landsbank er meget opmærksomme hvis obligationsrenterne begynder at stige. Og derfor kan blive udsat for yderligere kurstab der vil påvirke egenkapitalen negativt.

Fremtiden for TSK er meget afhængig af at vi kan få flere medlemmer. Derfor vil det være godt hvis flere ville melde sig til at være en slags ambassadører for TSK. Nogen der taler med nye kolleger og fortæller dem om hvad TSK er, og har nogle indmeldelsesblanketter i deres chf.tasker.

For at jeg kan få mere tid til opsøgende medlemsarbejde vil jeg fra 1. maj ændre åbningstiderne på kontoret. Fremover vil kontoret være åbent:

Man- & onsdag: 09-12:30 & 13:30-15:00
Fredag: 09:00-11:30
Tirsdag & torsdag lukket

Disse ændringer vil betyde at jeg også får tid til at komme ud på de forskellige endestationer/arbejdssteder.


Slutteligt vil jeg takke Maj-Britt for det gode arbejde hun har udført gennem næsten 11 år for TSK. Jeg ønsker dig alt mulig held og lykke på dit nye arbejde på Arrivas driftscenter. Måske kan vi en dag hører reklamer for TSK i Arrivas busser.

Og tak til alle de medlemmer der bakker op omkring TSK hver dag.


Disse var ordene, tilbage til dirigenten.