Nyt fra forretningsudvalget


Vi har desværre kunnet mærke en tilbagegang i medlemstallet igennem det sidste år, her i TSK.

Samtidigt har vores samarbejde med Alka, omkring forsikringstegning,
betydet at der er mindre arbejde med selve forsikringerne når først de er tegnet.
Vi har gennem året prøvet at finde nye opgaver vi kunne udføre på kontoret, men uden held.


Med baggrund i ovenstående omkring færre arbejdsopgaver på kontoret,
har Maj-Britt Sørensen søgt nye udfordringer uden for TSK’s forretningsudvalg.
Maj-Britt skal fra 1. december starte i Arrivas nye driftscenter.
Så hvis du er chauffør i Arriva, kan du stadig komme til at møde hende i hendes nye funktion.
Der er 3 måneders prøvetid, så Maj-Britt har fået 3 måneders frihed fra TSK.

I den 3 måneders periode vil René afprøve om han kan klare arbejdet på TSK kontoret alene.


Så når vi ved mere omkring Maj-Britt’s situation i Arriva og
hvordan René synes det går med opgaverne på kontoret,
vender vi tilbage med mere information.


På forretningsudvalgets vegne

René

ArkivetOpslag.html
LinkLink.html
FotoFoto.html
PensionisterPensionistklub.html
AktiviteterAktiviteter.html
ForsikringForsikringer.html
FordeleFordele.html
TskTSK.html

 
Information fra TSK.......26 januat 2017

Hermed lidt opdatering på åbningstider/træffemuligheder i TSK, her 2½ måned
efter jeg er blevet ansat i Chaufførernes Fagforening, samtidig med at jeg er i TSK.

Åbningstiderne er ikke ændret, men der er lidt forskel på hvornår jeg er på TSK kontoret. Se nedenstående.

Det viste sig hurtigt at det var nødvendigt at være på kassererkontoret i
Chaufførernes Fagforening om formiddagen mandag og onsdag.

Dette betyder i praksis at henvendelse i TSK mandag og onsdag fra kl. 09:00 til kl. 12:30
kan ske på kassererkontoret i Chaufførernes Fagforening, samt at telefonen er stillet om i samme periode,
så man kan stadig ringe på tlf: 3871 6900. Hvis man vil træffe mig på TSK kontoret på 2. sal, kan det ske:

Man- & onsdag kl. 13:30-15:00, samt fredag kl. 09:00-11:00.


På foreningens vegne

Formand René Lund TSK

Formanden har ordet

Formanden har ordet

 
Information fra TSK.......2 august 2018

TSK og HT’s Medarbejderfond flytter ned i stueplan.

For at minimere udgifterne i TSK lukker kontoret på Svanevej 22, 2. sal.
Fremover holder TSK til i Chaufførernes Fagforening. Det er stadig Svanevej 22,
men nu i stueplan hos Chaufførernes Fagforening.

Når du fremover skal besøge TSK går du ind i Chaufførernes Fagforening.
Her vil TSK/René være at finde på kassererkontoret.
Telefonnummer til TSK er fortsat 3871 6900 og mail tsk@tsk.dk

Åbningstiderne er uændrede:
Mandag & onsdag: 11:00-12:30 & 13:30-15:30.
Fredag: 09:00-11:00

I eftermiddagstimerne vil døren være låst, men du skal bare ringe på dørklokken til receptionen.
Så vil døren blive åbnet.

HT’s Medarbejderfond følger åbningstiderne for TSK.
Telefonnummer til fonden er fortsat 3871 4061 og mail  hts_medarbejderfond@teliamail.dk

Med venlig hilsen
René Lund
Formand i TSK
Administrator i HT’s Medarbejderfond

Formanden har ordet

 
TSK i Finanstilsynets søgelys .......17 November 2019
TSK fik i starten af juni brev fra Finanstilsynet, hvori de ønskede en udførlig redegørelse for hvilke personer/gruppe af personer der kan blive medlem af TSK, samt hvilke medlemmer/medlemsgrupper der kan have opsparingskonti i TSK. Denne redegørelse skulle de bruge for at se om vi som forening, der modtager indlån og laver udlån, er for offentlig tilgængelig. Således at vi falder ind under Lov om finansiel virksomhed §7.
Altså kommer ind under Finanstilsynet,
og skal opfylde samme krav som banker o.lign.


Denne redegørelse fremsendte bestyrelsen i slutningen af juni, sammen med en kopi af vores vedtægter.
Vi redegjorde for at erhvervschauffører på gummihjul, samt kommunalt ansatte parkeringsserviceassistenter
i Storkøbenhavn kunne blive medlemmer af foreningen.


I starten af september modtager vi svar fra Finanstilsynet, og de mener at adgangen til medlemskab er for offentlig.
Så foreningen er pt. ulovlig. Vi har fået en tidsfrist indtil 6. december for at tilpasse vores vedtægter, således at muligheden for medlemskab begrænses, så vi ikke anses som offentlig tilgængelig forening til opsparing/udlån.


Bestyrelsen har udarbejdet forslag til ny tekst i § 2 & § 11 i TSK’s vedtægter:

§ 2 omhandler hvem der kan blive medlem af foreningen. Forslaget lægger op til at medlemsgruppen begrænses til ansatte i et trafikselskab der udfører kollektiv bustrafik udbudt af MOVIA, og tidligere tjenestemandsansatte buschauffører overflyttet til kommunalt ansat parkeringsserviceassistent.

§ 11 omhandler indlån og her begrænses til at vi modtager indskud fra medlemmerne, fra faglige arbejdspladsklubber som er begrænset til den i § 2 stk. 1 nævnte personkreds og fra interessefællesskaber (foreninger)
som begrænser sig til den i § 2 stk. 1 nævnte personkreds.

Forslagene er indsendt til Finanstilsynet for at høre om formuleringen vil gøre at vi ikke falder ind under
Lov om finansiel virksomhed.

For nuværende afventer vi svaret fra Finanstilsynet.


Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, torsdag d. 28. november 2019 kl 18,
hvor bestyrelsen stiller forslag til ændring af § 2 & § 11, således at vi som forening igen bliver lovlige.


Derudover vil der være forslag om rentesænkning på indlån- & driftskonti pga.
den meget lave rente på obligationsmarkedet.René Lund, Formand

Formanden har ordet