Nyt fra forretningsudvalget


Vi har desværre kunnet mærke en tilbagegang i medlemstallet igennem det sidste år, her i TSK.

Samtidigt har vores samarbejde med Alka, omkring forsikringstegning,
betydet at der er mindre arbejde med selve forsikringerne når først de er tegnet.
Vi har gennem året prøvet at finde nye opgaver vi kunne udføre på kontoret, men uden held.


Med baggrund i ovenstående omkring færre arbejdsopgaver på kontoret,
har Maj-Britt Sørensen søgt nye udfordringer uden for TSK’s forretningsudvalg.
Maj-Britt skal fra 1. december starte i Arrivas nye driftscenter.
Så hvis du er chauffør i Arriva, kan du stadig komme til at møde hende i hendes nye funktion.
Der er 3 måneders prøvetid, så Maj-Britt har fået 3 måneders frihed fra TSK.

I den 3 måneders periode vil René afprøve om han kan klare arbejdet på TSK kontoret alene.


Så når vi ved mere omkring Maj-Britt’s situation i Arriva og
hvordan René synes det går med opgaverne på kontoret,
vender vi tilbage med mere information.


På forretningsudvalgets vegne

René

 
Orientering fra forretningsudvalget .......7 marts 2015Maj-Britt Sørensen har nu overstået sin 3 måneders prøvetid på Arrivas nye Driftscenter.
Dette er gået godt, så Maj-Britt er nu udtrådt af TSK’s forretningsudvalg.

Baggrunden for Maj-Britts valg bunder jo, som tidlige omtalt færre arbejdsopgaver på kontoret.
I de 3 forløbne måneder har jeg jo fået afprøvet om arbejdsopgaverne passer til én person.
Hvilket godt har kunne hænge sammen.

Dette betyder at TSK’s vedtægter skal ændres en hel del omkring hvor mange valgte der skal være,
og hvorledes ansvaret skal være i foreningen.
Derfor har jeg forespurgt hos vores revision samt rådført mig
med en advokat mhp. udarbejdelse af nye vedtægter.

Dette arbejde er først sat i værk her lige efter 1. marts
af hensyn til afklaring omkring Maj-Britts arbejdssituation.


Fremtiden i TSK, vil nok komme til at bære præg af et tættere samarbejde med Chaufførernes Fagforening,
for at få hverdagen på kontoret til at hænge sammen, omkring ferier og evt. sygdom.


René Lund, Formand

ArkivetOpslag.html
LinkLink.html
FotoFoto.html
PensionisterPensionistklub.html
AktiviteterAktiviteter.html
ForsikringForsikringer.html
FordeleFordele.html
TskTSK.html

 
Information fra TSK.......26 januat 2017

Hermed lidt opdatering på åbningstider/træffemuligheder i TSK, her 2½ måned
efter jeg er blevet ansat i Chaufførernes Fagforening, samtidig med at jeg er i TSK.

Åbningstiderne er ikke ændret, men der er lidt forskel på hvornår jeg er på TSK kontoret. Se nedenstående.

Det viste sig hurtigt at det var nødvendigt at være på kassererkontoret i
Chaufførernes Fagforening om formiddagen mandag og onsdag.

Dette betyder i praksis at henvendelse i TSK mandag og onsdag fra kl. 09:00 til kl. 12:30
kan ske på kassererkontoret i Chaufførernes Fagforening, samt at telefonen er stillet om i samme periode,
så man kan stadig ringe på tlf: 3871 6900. Hvis man vil træffe mig på TSK kontoret på 2. sal, kan det ske:

Man- & onsdag kl. 13:30-15:00, samt fredag kl. 09:00-11:00.


På foreningens vegne

Formand René Lund TSK

Formanden har ordet

Formanden har ordet

Formanden har ordet

 
Information fra TSK.......2 august 2018

TSK og HT’s Medarbejderfond flytter ned i stueplan.

For at minimere udgifterne i TSK lukker kontoret på Svanevej 22, 2. sal.
Fremover holder TSK til i Chaufførernes Fagforening. Det er stadig Svanevej 22,
men nu i stueplan hos Chaufførernes Fagforening.

Når du fremover skal besøge TSK går du ind i Chaufførernes Fagforening.
Her vil TSK/René være at finde på kassererkontoret.
Telefonnummer til TSK er fortsat 3871 6900 og mail tsk@tsk.dk

Åbningstiderne er uændrede:
Mandag & onsdag: 11:00-12:30 & 13:30-15:30.
Fredag: 09:00-11:00

I eftermiddagstimerne vil døren være låst, men du skal bare ringe på dørklokken til receptionen.
Så vil døren blive åbnet.

HT’s Medarbejderfond følger åbningstiderne for TSK.
Telefonnummer til fonden er fortsat 3871 4061 og mail  hts_medarbejderfond@teliamail.dk

Med venlig hilsen
René Lund
Formand i TSK
Administrator i HT’s Medarbejderfond

Formanden har ordet