ArkivetOpslag.html
LinkLink.html
FotoFoto.html
PensionisterPensionistklub.html
AktiviteterAktiviteter.html
ForsikringForsikringer.html
FordeleFordele.html
TskTSK.html
 Ordinær Generalforsamling

Onsdag den 24. april 2019 kl.: 19:00
Svanevej 22, mødelokalet i gården.
2400 København NV.

DAGSORDEN:
1.Valg af dirigent.
2.Protokol og beretning fra TSK
3.Regnskab fra TSK
4.Protokol og beretning fra aktivitetsudvalget.
5.Regnskab fra aktivitetsudvalget.
6.Forslag.
7.Valg.


Ad. Pkt. 3. Regnskab kan afhentes/bestilles på kontoret fra d. 01. april.


Ad. Pkt. 6. Ingen indkomne forslag.Ad. Pkt. 7:

På valg til bestyrelsen iflg. lovenes § 8 formand Gitte Wensien (Genopstiller).

Ved opstillingsfristens udløb d. 1. marts var der ikke indkommet andre kandidater.

Derfor er Gitte Wensien valgt.

På generalforsamlingen vælges 1 bestyrelsessuppleant, 1 intern revisor til TSK samt 1 intern revisor til aktivitetsudvalget.

På valg til aktivitetsudvalget er iflg. lovene § 10 formand Resul Ismaili (genopstiller) & sekretær Jens Palmqvist (genopstiller).På bestyrelsens vegne

Formand René Lund.


Kun gyldigt medlemskab giver adgang.


GENERALFORSAMLIG  2019