Skulle der være nogen der sidder derhjemme og tænker på hvad
vi mon laver i vores pensionistforening, så mød op.

Alle bliver vel modtaget, og det er altid dejligt at se nye ansigter,
vi glæder os til at se så mange som muligt.


På gensyn og venlig hilsen fra

Svend  Petersen
-------------------Bent Rasmussen

Privat: 3538 1079

Mobil: 2441 2579


Svend Petersen

Mobil: 4183 3904


Margrethe Petersen

Mobil:  2085 8104


Lena Nielsen

Mobil: 2281 4009
Mariannne Jensen

Privat: 3956 1026

FORMAND

KASSERE

NÆSTFORMAND

BESTYRELSESMEDLEM

På dette link her kan man se
  foto fra tidligere ture og fester

BESTYRELSESMEDLEM

Foto fra Skovturen 2017 (tryk på foto)

ArkivetOpslag.html
LinkLink.html
FotoFoto.html
Pensionister
AktiviteterAktiviteter.html
ForsikringForsikringer.html
FordeleFordele.html
TskTSK.html
Vi har afholdt vores generalforsamling,
og alt forløb i god ro og orden.  Der var en god tilslutning, og da klubben har et pænt overskud  på bankbogen, blev vi i bestyrelsen enige om at vi meget gerne vil holde en Nytårsmiddag igen,  
Så det blev der taget godt imod på generalforsamlingen...

I skal nok høre nærmere om Nytårsmiddagen i de efterfølgende blade/opslag  der kommer,   

Men husk at notere dagen allerede nu.    Nytårsmiddagen bliver holdt på Svanevej
Lørdag den 25. Januar 2020 kl. 13.00

Vi  håber at i stadig nyder sommeren.
nu skal vi skrive lidt om at vi skal mødes igen.


Vores næste arrangement

Mandag den 16. september kl. 11.00 på Svanevej.


Vi har fået Magna til at fortælle lidt om hendes liv
og historie. så vi håber at der møder mange op
for at høre på Magna.

Vi har hørt at det skulle blive en stor oplevelse
at høre Magnas historie.  Derfor må i gerne komme lidt før kl.11.00.


Så  taler hun ca. 3 kvarter, og så spiser vi vores medbragte mad.  ........Øl og vand kan købes. 


Bagefter fortsætter Magna ca. 3 kvarter igen.

Vi vil glæde os til at byde Magna velkommen.


Vi havde en dejlig skovtur.
Vi blev kørt lidt rundt i vores  flotte landskab.
Havde en pause hvor vi fik serveret lidt øl,
vand og vin. 3 F havde sponsoreret øl og vand
til vores pauser.

Tak for det. Så blev vi kørt ned til noget der hed Lodskroen ved  Bisserup Strand.
Hyggeligt sted og god mad og øl,
vin vand ad libitum så det var dejligt.


.....Hilsen formand Svend Petersen.