Skulle der være nogen der sidder derhjemme og tænker på hvad
vi mon laver i vores pensionistforening, så mød op.

Alle bliver vel modtaget, og det er altid dejligt at se nye ansigter,
vi glæder os til at se så mange som muligt.


På gensyn og venlig hilsen
Svend  Petersen

-------------------Bent Rasmussen

Privat: 3538 1079

Mobil: 2441 2579


Svend Petersen

Mobil: 4183 3904


Margrethe Petersen

Mobil:  2085 8104


Lena Nielsen

Mobil: 2281 4009
Mariannne Jensen

Privat: 3956 1026

FORMAND

KASSERE

NÆSTFORMAND

BESTYRELSESMEDLEM

        På dette link her kan man se
       foto fra tidligere ture og fester

BESTYRELSESMEDLEM

Foto fra Skovturen 2017 (tryk på foto)

ArkivetOpslag.html
LinkLink.html
FotoFoto.html
Pensionister
AktiviteterAktiviteter.html
ForsikringForsikringer.html
FordeleFordele.html
TskTSK.html
Vores næste arrangement er jo vores Skovtur.  
Den holder vi Torsdag den 13. Juni.


Vi kører ud i det blå, og Torben kører sikkert
en rigtig dejlig tur med os  som han plejer,
og så må vi jo se hvor vi ender.  
Vi håber naturligvis også på godt vejr.


Opsamling i Herlev Kl. 09.00

Opsamling på Høje Taastrup Station Kl. 09.30.


Prisen er 250,00 kr. pr. person.

Sidste frist for tilmelding er Fredag. den 31 maj.
og tilmelding er bindende.


Vi ønsker alle vore medlemmer en dejlig sommer.

Vi har afholdt vores generalforsamling,
og alt forløb i god ro og orden.  Der var en god tilslutning, og da klubben har et pænt overskud  på bankbogen, blev vi i bestyrelsen enige om at vi meget gerne vil holde en Nytårsmiddag igen,  
Så det blev der taget godt imod på generalforsamlingen.

I skal nok høre nærmere om Nytårsmiddagen i de efterfølgende blade/opslag  der kommer,   

Men husk at notere dagen allerede nu.    Nytårsmiddagen bliver holdt på Svanevej
Lørdag den 25. Januar 2020 kl. 13.00

Vi  håber at i stadig nyder sommeren.
nu skal vi skrive lidt om at vi skal mødes igen.


Vores næste arrangement

Mandag den 16. september kl. 11.00 på Svanevej.


Vi har fået Magna til at fortælle lidt om hendes liv og historie. så vi håber at der møder mange op for at høre på Magna.

Vi har hørt at det skulle blive en stor oplevelse at høre Magnas historie.  Derfor må i gerne komme lidt før kl.11.00.


Så  taler hun ca. 3 kvarter, og så spiser vi vores medbragte mad.  ........Øl og vand kan købes. 


Bagefter fortsætter Magna ca. 3 kvarter igen.

Vi vil glæde os til at byde Magna velkommen.