Formand René Lund

TSK er ferielukket i
uge 19 d. 06.-10. maj!!

TSK flytter til ny adresse fra 1. maj 2024.
Da 3F Københavns Chauffører har fusioneret med 3F Vestegnen og 3F Industri Vestegnen flytter vi med til den nye afdeling:
3F Københavms Chauffører & Vestegnen.
Den nye adresse gældende fra 1. maj er:
Siestavej 7, 2600 Glostrup.
Telefon og mailadresse forbliver uændret.

Åbningstider

Mandag & Onsdag 11:00 - 12:30 samt 13:30 - 15:30.

Fredag: 09:00 - 11:00

Tirsdag og Torsdag er kontoret lukket !

Telefon: 3871 6900
Mail: tsk@tsk.dk


Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget har holdt møde og besluttet hvilke tilbud/arrangementer der skal være i 2024.
Tryk på Aktiviteter for at se mere.

Seneste nyheder

Weekendturen til Kiel er aflyst. Se mere info under Aktiviteter.

Indkaldelse til TSK's generalforsamling 25. april 2024
kl. 19,00. Svanevej 22, mødelokalet i gården

DAGSORDEN:
1.   Valg af dirigent.
2.   Protokol og beretning fra TSK
3.   Regnskab fra TSK
4.   Protokol og beretning fra aktivitetsudvalget.
5.   Regnskab fra aktivitetsudvalget.
6.   Forslag.
7.   Valg.

Ad. Pkt. 3.
 Regnskab kan afhentes/bestilles på kontoret fra d. 15. april.

 Ad. Pkt. 6.
1.) Bestyrelsen foreslår at sammenlægge de 3 små regnskaber (jubilæum-, liste- & begravelsesfond) med TSKs regnskab.
Dette for at sikre økonomien i jubilæums- & begravelsesfonden.

2.) Bestyrelsen foreslår at ændre antal af bilagskontrollanter fra 2 til 1. Dette pga. færre transaktioner at kontrollere. Samt arbejdet med at omlægge udsendelsen af årsopgørelser.

 Ad. Pkt. 7:
På valg til bestyrelsen iflg. lovenes § 8 bestyrelsesformand René Lund (Genopstiller).
Ved opstillingsfristens udløb d. 1. marts var der ikke indkommet andre kandidater. Derfor er René Lund valgt.

På generalforsamlingen vælges 1 bestyrelsessuppleant, 1 intern revisor/bilagskontrollant til TSK, samt 1 intern revisor/ bilagskontrollant til aktivitetsudvalget.

På valg til aktivitetsudvalget er iflg. lovene § 10 kasserer Jesper Mynchau (genopstiller) & de 2 bestyrelsesmedlemmer Hamide Rudi (genopstiller) & Else Lund Blaabjerg (genopstiller ikke).

----------------------------------------------------------------------------------------

Pensionistklubbens mødedatoer for 2024.

Klik "HER" for at se mere.