Formand René Lund

Formanden byder velkommen

Velkommen til vores hjemmeside.
Vores tidligere webmaster Plyss har efter mange gode år valgt at drosle lidt ned her ved indgangen til 2023.
Derfor er der nu kommet et nyt layout på siden, som vi selv laver herfra kontoret.

Åbningstider

Mandag & Onsdag 11:00 - 12:30 samt 13:30 - 15:30.
Fredag: 09:00 - 11:00

Tirsdag og Torsdag er kontoret lukket !

Telefon: 3871 6900
Mail: tsk@tsk.dk


Møde i Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget har været samlet, og har besluttet hvilke tilbud/arrangementer der skal være i 2023.
Tryk på Aktiviteter for at se mere.

Seneste nyheder

TSK's Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 27. april 2023 kl.: 19:00

Svanevej 22, 2400 København NV. Mødelokalet i gården. 

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.
  2. Protokol og beretning fra TSK
  3. Regnskab fra TSK
  4. Protokol og beretning fra aktivitetsudvalget.
  5. Regnskab fra aktivitetsudvalget.
  6. Forslag.
  7. Valg.

Ad. Pkt. 3.
Regnskab kan afhentes/bestilles på kontoret fra d. 17. april

 

Ad. Pkt. 6.
Ingen indkomne forslag.

 

Ad. Pkt. 7:

På valg til bestyrelsen iflg. lovenes § 8 bestyrelsesmedlem
Leif Kaslund (Genopstiller).

Ved opstillingsfristens udløb d. 1. marts var der ikke indkommet andre kandidater. Derfor er Leif Kaslund valgt.

På generalforsamlingen vælges 1 bestyrelsessuppleant,
1 intern revisor/bilagskontrollant til TSK samt 1 intern revisor/bilagskontrollant til aktivitetsudvalget.

På valg til aktivitetsudvalget er iflg. lovene § 10 formand Resul Ismaili (genopstiller) & sekretær Jens Palmqvist (genopstiller).

 

På bestyrelsens vegne

Formand René Lund.


Pensionistklubbens generalforsamling.

Klik "HER" for yderligere information.