Sporvejsfunktionærernes
Pensionistklub


NYTÅRSFEST

Nytårsfesten finder sted lørdag d. 20. januar kl. 12.00 på
Restaurant Halvleg, Frihedens Idrætscenter.

Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre.
Tog til Frihedens station, buslinje 4A, 132,200 S Til Frihedens station.


Bestyrelsen glæder sig til at jer alle sammen.
Formand Maybritt Trydal      20841942Her er vores mødedatoer for 2024
Nytårsfest d. 20 januar
Generalforsamling d. 19. februar
Banko d. 15. april
Skovtur d. 13. juni
Hyggemøde 16. september
Banko d. 18. november

Vedrørende den NYE DATO for skovturen 2024.
Torsdag d. 13. Juni 2024.
Undskyld kære medlemmer. Men min sekretær skulle lige få alle aftaler på plads.
Hilsen Maybritt trydal, Formand og Leif kaslund, Kasser.


  Vi vil gerne møde nye mennesker, så mød op til hyggeligt samvær med gamle kollegaer.
På gensyn


Pensionistklubbens skovtur 15. juni.

Klik "HER" for at se billeder fra turen

Referat af generalforsamling
i Pensionistklubben

Mandag den 13. marts kl. 11.00 på Svanevej 22.
Mødelokalet i gården.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Valg: Her SKAL vælges en formand, da foreningen nu har været uden formand i 1 år
 5. Forslag: Forslag om ændring af mødetid fra kl. 11 til kl. 10.
 6. Eventuelt

  Der var 29 fremmødte plus bestyrelsen.
  Ad. 1. Leif Kaslund blev valgt til ordstyrer.
  Ad. 2. Beretning om klubbens arrangementer i 2022.
  Ad. 3. Kassererens beretning som blev godkendt.
  Ad. 4. Formands valget tilfaldt Maybritt Trydal, som takkede for tilliden.
  Ad. 5. Forslag om ændre mødetid fra kl. 11 til kl. 10. Her stemte 25 for og 8 imod. Forslaget vedtaget. Så fremtidige møder starter kl. 10.
  Ad. 6. Kai og Mai-Britt foreslog Corneliu`s Teaterselskab, til at optræde med Matador karakterer i salen. Men det bliver for omstændigt med hensyn til plads og tid, men Leif vil undersøge om vi kan se ham Live andet sted i landet. Ved skovtur, Nytårsfest og lignende er dette kun for medlemmer.
  Vi har forhøjet banko præmierne en smule.
  Der blev holdt 1 minuts stilhed for de medlemmer der var gået bort i årets løb.
  Æret være deres minde.

  Mødet afsluttedes med at ordstyreren takkede for god ro og orden.Bestyrelse

Formand:
Maybritt Trydal
Mobil: 2084 1942
Mail: trydal1@hotmail.com
Kasserer:

Leif Kaslund
Mobil: 2221 8727
Mail: leif@kaslund.dk
Næstformand:

Lena Nielsen
Bestyrelsesmedlem:
Torbjørn Trydal