Sporvejsfunktionærernes
Pensionistklub

Kære medlemmer
Bestyrelsen skal til møde d. 3. juni på Siestavej i Glostrup hvor vi skal nedsætte repræsentantskab og finde et lokale

til os samt om vores mødedatoer kan bruges i huset.
Vi har hyggemøde d. 16. september kl. 10.00, men hvis ikke det lykkes med lokale der, har vi en plan B. I vil høre nærmere.

Vi glæder os til skovturen d. 13. juni med afgang kl. 9.00 fra Herlev St. og opsamling på Høje Taastrup St. kl. 9.30.
Husk jeres gode humør.
Med venlig hilsen Formand Maybritt og bestyrelsen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her er kalender for 2024:

Skovtur 13. juni med opsamling Herlev St. kl. 09:00 & Høje Taastrup St. kl. 09:30

Hyggedag 16. september

Bankospil 18. november

Som nævnt i øverste afsnit skal bestyrelsen til møde d. 3. juni på Siestavej i Glostrup hvor vi skal nedsætte repræsentantskab og finde et lokale til os, samt om vores mødedatoer kan bruges i huset.

Vi har hyggemøde d. 16. september kl. 10.00, men hvis ikke det lykkes med lokale der, har vi en plan B. I vil høre nærmere.

Hilsen Maybritt trydal, Formand og Leif kaslund, Kasser.


  Vi vil gerne møde nye mennesker, så mød op til hyggeligt samvær med gamle kollegaer.
På gensyn


Referat af generalforsamling 2024
i Pensionistklubben

Mandag den 19. februar kl. 10.00 på Svanevej 22.
Mødelokalet i gården.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Valg i flg. vedtægterne
 5. Forslag
 6. Eventuelt

  1.Valg af ordstyrer, det blev Lena.
  2.Formandens beretning blev godkendt.
  3.Kasserens beretning blev godkendt.
  4.Valg til bestyrelsen for 2 år: Leif Kaslund, som blev genvalgt og Lena Nielsen, som blev genvalgt.
  5.Der var 3 forslag
  a.)kasseren beder om medlemmernes e-mail adr. Så kan vi sende girokort ud og spare portoen.
  Det blev vedtaget og vi hører nærmere ved næste møde.
  B.) Forslag om at klubben sender bårebuket ved begravelser/bisættelser.
  Dette blev nedstemt.
  C.) Forslag om at ændre mødetid tilbage til kl. 11.00.
  Dette blev nedstemt
  6. Eventuelt: ønske om komælk og tebreve til vores møder. Selvfølgelig kommer det med.
  Vi skal til Glostrup, Siestavej 7 hos 3F senest i 2025 da Svanevej skal sælges. Det er flotte lokaler og 
  hvis vi skal på 2. sal, er der elevator. Gode parkerings muligheder også. Der kommer mere nyt i april måned.

  Der var ca. 30 fremmødte og det var flot, da klubben skrumper lidt ind efterhånden.
  Der er medlemmer som har ønsket at stoppe, og medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2024 er ikke med mere.

  Mødet sluttede i nogenlunde ro og orden og vi holdte et øjebliks stilhed for dem vi mistede i 2023,

  både medlemmer og deres ægtefælle. Ære være deres minde.Pensionistklubbens skovtur 15. juni 2023.

Klik "HER" for at se billeder fra turen

Bestyrelse

Formand:
Maybritt Trydal
Mobil: 2084 1942
Mail: trydal1@hotmail.com
Kasserer:

Leif Kaslund
Mobil: 2221 8727
Mail: leif@kaslund.dk
Næstformand:

Lena Nielsen
Bestyrelsesmedlem:
Torbjørn Trydal