Sporvejsfunktionærernes
Pensionistklub

Så er det snart tid til vores skovtur som er d. 13. juni 2024. Prisen er 250,00 kr. pr. medlem, som kan betales på mobilepay
til kasserer Leif på 2221 8727 eller kontant til bankospillet d. 15. april.
Tilmeldingen er bindende så snart betalingen er modtaget.
Vi mødes på Herlev St. og kører kl. 9.00 og opsamling på Høje Taastrup St. kl. 9.30.
Husk det gode humør og godt fodtøj.

Med hensyn til lokalet på Svanevej 22 ved vi ikke så meget endnu, men hold øje med TSK`s hjemmeside
så skriver Renè når han får information. Lige pt. møder vi på Svanevej til Bankospillet, kl. 10.00.
Med venlig hilsen formand Maybritt Trydal.
T. 20841942
trydal1@hotmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her er kalender for 2024:

Bankospil 15. april

Skovtur 13. juni med opsamling Herlev St. kl. 09:00 & Høje Taastrup St. kl. 09:30

Hyggedag 16. september

Bankospil 18. november

 

Alle møder på Svanevej starter kl. 10.00. Husk madpakke og godt humør.
Hilsen Maybritt trydal, Formand og Leif kaslund, Kasser.


  Vi vil gerne møde nye mennesker, så mød op til hyggeligt samvær med gamle kollegaer.
På gensyn


Referat af generalforsamling 2024
i Pensionistklubben

Mandag den 19. februar kl. 10.00 på Svanevej 22.
Mødelokalet i gården.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Valg i flg. vedtægterne
 5. Forslag
 6. Eventuelt

  1.Valg af ordstyrer, det blev Lena.
  2.Formandens beretning blev godkendt.
  3.Kasserens beretning blev godkendt.
  4.Valg til bestyrelsen for 2 år: Leif Kaslund, som blev genvalgt og Lena Nielsen, som blev genvalgt.
  5.Der var 3 forslag
  a.)kasseren beder om medlemmernes e-mail adr. Så kan vi sende girokort ud og spare portoen.
  Det blev vedtaget og vi hører nærmere ved næste møde.
  B.) Forslag om at klubben sender bårebuket ved begravelser/bisættelser.
  Dette blev nedstemt.
  C.) Forslag om at ændre mødetid tilbage til kl. 11.00.
  Dette blev nedstemt
  6. Eventuelt: ønske om komælk og tebreve til vores møder. Selvfølgelig kommer det med.
  Vi skal til Glostrup, Siestavej 7 hos 3F senest i 2025 da Svanevej skal sælges. Det er flotte lokaler og 
  hvis vi skal på 2. sal, er der elevator. Gode parkerings muligheder også. Der kommer mere nyt i april måned.

  Der var ca. 30 fremmødte og det var flot, da klubben skrumper lidt ind efterhånden.
  Der er medlemmer som har ønsket at stoppe, og medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2024 er ikke med mere.

  Mødet sluttede i nogenlunde ro og orden og vi holdte et øjebliks stilhed for dem vi mistede i 2023,

  både medlemmer og deres ægtefælle. Ære være deres minde.Pensionistklubbens skovtur 15. juni 2023.

Klik "HER" for at se billeder fra turen

Bestyrelse

Formand:
Maybritt Trydal
Mobil: 2084 1942
Mail: trydal1@hotmail.com
Kasserer:

Leif Kaslund
Mobil: 2221 8727
Mail: leif@kaslund.dk
Næstformand:

Lena Nielsen
Bestyrelsesmedlem:
Torbjørn Trydal