Pensionist skovturen 2023

Turen er d. 15. juni 2023 med præcis afgang fra Herlev station
kl. 9.00, og opsamling på Høje Tåstrup station kl. 9.30.

Derfra kører vi ud i det blå med forhåbentlig godt vejr og strålende humør. Bussen har plads til 50 personer.

Prisen er 250,00 kr. pr. medlem.

Tilmelding og betaling kan ske mandag d. 15. maj når vi mødes til banko.

Eller ring til formand eller kasserer. Find tlf.nr. nederst på siden.


Med ønske om en god tur fra Formand Maybritt Trydal

og Kasserer Leif Kaslund

Reminder!!

Kære medlemmer af pensionistklubben.
Har du husket at betale kontingent til pensionistklubben for 2023 ???
 Kontingent er, 150,00 kr. pr. medlem.
Det kan gøres nu , eller senest på skovturen d.15. juni.
Hilsen Maybritt Trydal og Leif Kaslund.


Sporvejsfunktionærernes
Pensionistklub

Skulle der være nogen der sidder derhjemme og tænker på hvad
vi mon laver i vores pensionistforening, så mød op på Svanevej.

Så er det snart tid til årets første bankospil, d. 15. maj kl. 10.00
( OBS. ny tid)
Vi har hævet præmien på ekstraspillende og whiskyen er nu en hel liter.
Vi glæder os til at se jer, så husk godt humør og madpakken. Drikkevarer kan som altid købes til pensionistpris.


Årets mødedatoer er:
Mandag d. 15. maj til Bankospil
Torsdag d. 15. juni til Skovtur (ikke Svanevej)
Mandag d. 18. september til møde
Mandag d. 13. november til Bankospil


  Alle bliver vel modtaget, og det er altid dejligt at se nye ansigter,
vi glæder os til at se så mange som muligt.
På gensyn


Referat af generalforsamling
i Pensionistklubben

Mandag den 13. marts kl. 11.00 på Svanevej 22.
Mødelokalet i gården.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Valg: Her SKAL vælges en formand, da foreningen nu har været uden formand i 1 år
 5. Forslag: Forslag om ændring af mødetid fra kl. 11 til kl. 10.
 6. Eventuelt

  Der var 29 fremmødte plus bestyrelsen.
  Ad. 1. Leif Kaslund blev valgt til ordstyrer.
  Ad. 2. Beretning om klubbens arrangementer i 2022.
  Ad. 3. Kassererens beretning som blev godkendt.
  Ad. 4. Formands valget tilfaldt Maybritt Trydal, som takkede for tilliden.
  Ad. 5. Forslag om ændre mødetid fra kl. 11 til kl. 10. Her stemte 25 for og 8 imod. Forslaget vedtaget. Så fremtidige møder starter kl. 10.
  Ad. 6. Kai og Mai-Britt foreslog Corneliu`s Teaterselskab, til at optræde med Matador karakterer i salen. Men det bliver for omstændigt med hensyn til plads og tid, men Leif vil undersøge om vi kan se ham Live andet sted i landet. Ved skovtur, Nytårsfest og lignende er dette kun for medlemmer.
  Vi har forhøjet banko præmierne en smule.
  Der blev holdt 1 minuts stilhed for de medlemmer der var gået bort i årets løb.
  Æret være deres minde.

  Mødet afsluttedes med at ordstyreren takkede for god ro og orden.Bestyrelse

Formand:
Maybritt Trydal
Mobil: 2084 1942
Mail: trydal1@hotmail.com
Kasserer:

Leif Kaslund
Mobil: 2221 8727
Mail: leif@kaslund.dk
Næstformand:

Lena Nielsen
Bestyrelsesmedlem:
Torbjørn Trydal